← Hjelp og informasjon

Profileringsartikler

Produksjon av profileringsartikler for NRK. Retningslinjer for leverandører med rammeavtale

Profilering for NRK. Tenk på miljøet!

For NRK er formålet med merch å fortelle hvem vi er, hva vi gjør og hva vi står for. Det er for å styrke relasjonen mellom NRK og publikum.

Produktet må ha en verdi, både for NRK og for publikum. Det må oppleves som relevant og nyttig, og ha en kvalitet som lover et livsløp som er naturlig å forvente av det. Gjennom sine rammeavtaler ønsker NRK å sikre at all produksjon av profileringsartikler holder høy kvalitet. I produksjonen bør vi ta hensyn til bærekraft i valg av materialer, energiforbruk og transport, samt sosiale forhold for de som er involvert i produksjonen. Leverandør vil alltid etterstrebe å anbefale miljøvennlige alternativer.

Slik brukes NRKs designprogram. Husk at alle produkter skal merkes med NRK-logo!

Den viktigste avsenderen er NRK. Vi anbefaler derfor at alle bruker NRKs hovedlogo, så fremt det ikke er en god grunn til at avsender skal være en av NRKs undermerker eller kanaler.
Siden mange bestillinger vil gå direkte mellom redaksjon og leverandør, er NRK og leverandør best tjent med god dialog og tydelige anbefalinger. 

Venstrestilt eller stablet logo

Plassering av logo på ulike flater

Ulike flater gir unike muligheter og utfordringer. Riktig plassering av logo er styrt av et par generelle prinsipp og godt skjønn. Venstrestilt logo øverst eller nederst i formatet er foretrukket løsning der formatet tillater det. På andre flater eller objekter kan sentrert, eller vertikalt eller horisontalt midtstilling fungere best.

Logo og bruk av mønster

Konteksten avgjør om det er riktig å bruke logo alene, eller om plass og anledning tillater mer ekspressivitet ved bruk av mønster.

Farge

Avsender og kontekst avgjør hvilke farger som kan brukes. Men generelt kan man si at blåfargene tjener identifisering sterkest og utvidet palett gir større rom for kommunikasjonen.

Hva vil du bestille?

NRK

Avsender er NRK. Vi bruker kun NRK-logo, fargepaletten for konsern og eventuelt mønster.
Konteksten avgjør om det er riktig å bruke logo alene, eller om plass og anledning tillater mer ekspressivitet ved bruk av mønster.

Kanal / undermerke

Avsender er undermerke, kanal eller organisatorisk enhet. Vi bruker egen logo (NRK Xxx), fargepalett og evt mønster.

Hvis avsender er organisatorisk enhet, bruker vi helst kun NRK-logo.

Programtittel / prosjekt

Avsender er enkeltprosjekter eller program. Vi skal alltid merke med NRK-logo i tillegg til egen logo eller tittel. Hvis prosjektet ikke har egen logo, brukes NRK Sans.