← Lever innhold til NRK

Bruk av musikk i eksterne lydproduksjoner (radio og podkast)

 • Spørsmål? Kontakt prosjektredaktøren
 • NRK kan svare på hvordan NRKs musikkrettighetsavtaler skal forstås og hvilke begrensninger som gjelder
 • NRK kan ikke svare på generelle rettslige spørsmål knyttet til bruk av musikk. Slike spørsmål må produsenten finne svar på andre steder

Finne passende musikk

Behov for hjelp til å finne passende musikk til produksjonen?
 • Send e-post til NRKs musikalske rådgivere – musikkrad@nrk.no – så tidlig som mulig i produksjonen
 • Skriv litt om format, målgruppe, tone of voice og volum

Et av målene for musikken i NRK er at «publikum skal oppleve at NRK elsker norsk og samisk musikk». Alle produksjoner bør derfor ha et bevisst og pro-aktivt forhold til musikken som skal brukes.

NRK har en rådgivningstjeneste som kan gi tips til konkrete låter, lydlegging av stemninger etc., som vil kunne være med på å løfte den helhetlige opplevelsen av serien/programmet – og bli bedre for publikum. Ved å koble på en musikalsk rådgiver allerede tidlig i produksjonen – gjerne ved oppstart av prosjektet, vil vi derfor kunne svare enda bedre på målet om at publikum skal oppleve at NRK elsker norsk og samisk musikk.

Tjenesten gjelder både interne og eksterne produksjoner.

Tjenesten er ikke noe eksterne produsenter har krav på etter avtalen. Om og i hvilken grad NRK kan bistå med slik rådgivning i forbindelse med en produksjon, beror på rådgivningskapasiteten på det aktuelle tidspunktet.

Musikkrettigheter

Kommersielt utgitt musikk
 • Med dette menes musikk utgitt på strømmetjenester, CD-er mv., der man skal bruke klipp fra selve utgivelsen

Forholdet til musikkskapersiden (komponist, låtskriver mv.)

NRKs avtale med TONO gir NRK rett til å bruke alle mulige musikkverk – det såkalte «verdensrepertoaret» – i lydproduksjoner (radio og podkast) som skal publiseres på NRKs plattformer. Denne retten gjelder også for lydproduksjoner som eksterne produserer på oppdrag for NRK. Bruk av kommersielt utgitt musikk i slike produksjoner trenger derfor ikke klareres med verken TONO eller komponist/låtskriver/musikkforlaget direkte.

Forholdet til musikkutøver- og produsentsiden (artist/musiker og plateselskap)

Når det gjelder selve innspillingen/opptaket av musikken, har NRK ingen kollektiv rettighetsavtale (generell «forhåndstillatelse») som dekker bruk av «verdensrepertoaret». Her må produsenten inngå avtale direkte med plateselskapet/den som eier rettigheten til den aktuelle innspillingen, om bruk i den produksjonen som skal leveres til NRK – såkalt individuell klarering.

Rettighetene som produsenten erverver gjennom slike individuelle avtaler, må korrespondere med de rettighetene som produksjonsavtalen gir NRK når det gjelder tilgjengeliggjøring/publisering av produksjonen.

Unntak: NRK har en avtale med produsentforeningen NORA om bruk av musikk fra deres katalog. Ta kontakt med prosjektredaktøren for tilgang til en oversikt over hvilke enkeltlåter som inngår i katalogen.

NB! En del eksterne produsenter er kjent med at NRK også har en musikkrettighetsavtale med IFPI, og at IFPI har en liste med musikkutgivelser som ikke kan brukes (IFPIs reservasjonsliste). Disse avtalene handler imidlertid ikke om bruk av musikk i radio og podkast, men derimot bruk (innkopiering/synkronisering) i audiovisuelle produksjoner (TV, video og SoMe). IFPIs reservasjonsliste er derfor ikke noe man må forholde seg til når man lager radio og podkast for NRK.

Livemusikk / nyinnspilling
 • Der det under produksjonen skal fremføres musikk (for eksempel en sangkonkurranse) eller spilles inn/gjøres opptak av fremføringer som senere skal brukes i lydfilen

Forholdet til låtskriver og komponist: NRKs avtale med TONO gir NRK rett til å arrangere fremføringer (uavhengig av hvem som fremfører – både NRK-ansatte og eksterne) og spille inn all mulig musikk i lydproduksjoner som skal publiseres på NRKs plattformer. Dette gjelder også lydproduksjoner som eksterne produserer på oppdrag for NRK.

Forholdet til artist etc.: Rettighetene i fremføringen/opptaket som produsenten erverver fra artisten, bandet etc. gjennom avtale, må korrespondere med de rettighetene som produksjonsavtalen gir NRK når det gjelder tilgjengeliggjøring/publisering av produksjonen.

Produksjonsmusikk
 • Produksjonsmusikk (også kalt «Library Music») er musikkataloger/-baser som er utgitt for at produksjonsselskaper og andre skal kunne bruke musikken i lyd- og audiovisuelle produksjoner
 • NRK har syv produksjonsmusikkavtaler. Alle avtalene kan brukes av eksterne produsenter når de produserer for NRK, uten at produsenten må betale for bruken
 • For å få tilgang må produsenten sende en e-post til det aktuelle produksjonsmusikkselskapet (se kontaktinformasjon nedenfor) der det fremgår at produsenten skal produsere på vegne av NRK og i den anledning ønsker tilgang. Produsenter som får slike tilganger, forplikter seg samtidig til å følge brukervilkårene for den aktuelle basen og å ikke benytte de aktuelle tilgangene i forbindelse med produksjoner for andre enn NRK
 • Hjelp til å finne passende produksjonsmusikk? Kontakt selskapet og skriv litt om hva du trenger (stemning, format, målgruppe etc.)

AMG Scandinavia

Kontakt: music@amgscandinavia.com
Kreditering: Musikk: AMG Scandinavia AB

Apollo Music

Kontakt: thore@apollomusic.dk
Kreditering: Musikk: Apollo Music (Merk: Hvis kjenningsmelodi: krediter tittel og komponist)

Audio Network

Kontakt: Opprett konto ved å sende mail til s.johansson@audionetwork.com og nrk@audionetwork.com
Kreditering: Musikk: Audio Network

Extreme Music

Kontaktperson:erika@extrememusic.com
Kreditering: Musikk: Extreme Music

Universal Production Music

Kontakt: micke.jonasson@umusic.com
Kreditering: Musikk: Universal Production Music

Upright Music

Kontakt:aso@upright-music.com
Kreditering: Musikk: Upright Music

West One Music

Kontakt: nick.leonard@westonemusic.com
Kreditering: Musikk: West One Music

Spesialkomponert musikk

Rettighetene til bruken av musikken som den eksterne produsenten erverver fra låtskriver/komponist/artist/musiker/musikkprodusent gjennom avtale, må korrespondere med de rettighetene som produksjonsavtalen gir NRK når det gjelder tilgjengeliggjøring/publisering av produksjonen.

Lydeffekter

Soundly

 • NRK har avtale med Soundly – et lydeffektarkiv med ca. 30 000 lydkutt
 • Både reallyder/kontentum (tog, biler, fottrinn mv.) og effekter (laget f. eks. på synther og maskiner, innspilt i et studio).
 • Lydeffektene er spesielt tatt opp, tilpasset og hentet fra vår del av verden
 • Integrasjon mot lyddesignverktøyet Protools
 • Kontakt prosjektredaktøren ved ønske om midlertidig tilgang i forbindelse med den aktuelle produksjonen. Produsenter som gis tilgang, må følge Soundlys EULA (End User Licence Agreement) på samme måte som NRK selv må oppfylle/følge disse. Produsenten kan ikke benytte den midlertidige tilgangen i produksjon av materiale for andre enn NRK, ei heller for seg selv.
 • Rettigheter: Lydeffektene kan brukes i alle mulige produksjoner
 • Rapportering: Bruk skal ikke rapporteres

Produksjonsmusikkselskapene

Kreditering

Ta kontakt med prosjektredaktøren for spørsmål når det gjelder kommersielt utgitt musikk, livemusikk/nyinnspilling og spesialkomponert musikk. For kreditering av produksjonsmusikk, se det som står under informasjonen om de ulike produksjonsmusikkavtalene NRK har.

Musikkrapportering

For at NRK skal oppfylle sine rapporteringsforpliktelser overfor rettighetshaverne, må produsenten levere lister over all musikk som er brukt i produksjonen. Detaljer om hvordan dette skal gjøres, står i avtalen. Rapporten sendes til nrkmaterials@nrk.no.

Hvis produksjonen også skal publiseres av andre enn NRK

Det som står i punktene ovenfor om hva NRKs avtaler dekker, gjelder bare der det er NRK som skal publisere produksjonen – enten på egne plattformer eller på tredjeparts plattformer der NRK har redaksjonell kontroll (f. eks. Apple/iTunes eller Spotify). Det gjelder også der andre nordiske allmennkringkastere skal publisere i medhold av Nordvisjons-samarbeidet.

Hvis produksjonen skal publiseres av andre, må rettighetssituasjonen avklares særskilt.