Har du mottatt varsel fra Statens innkrevingssentral?

    Hvis du ikke har betalt lisensen til NRK vil du etter hvert motta et varsel fra Statens innkrevingssentral som namsmyndighet for tvangsinndrivelse ved trekk i lønn eller trygd. De har da overtatt innkrevingen av det ubetalte kravet på din lisens, og det har påløpt omkostninger på kr 1.150,-.

    1. Ved spørsmål om betaling av kravet, kontakt Statens innkrevingssentral
    2. Ved spørsmål om selve lisensen (ikke betaling av kravet), kontakt oss