Klage

Her finner du svar på hvordan du kan klage på en avgjørelse

Hvordan kan jeg klage på et vedtak fattet av NRK Lisensavdelinga?

Dersom du/dere er uenig i vedtak kan dette klages til Medietilsynet (innen 3 uker)

Klagen til Medietilsynet skal sendes til NRK Lisensavdelinga og må inneholde:

  1. Det må komme tydelig frem at klagen ønskes behandlet av Medietilsynet
  2. Klagen må vise til vedtaket du/dere er uenig i, og hva du mener er mer riktig.
  3. Det er viktig med vell begrunnede synspunkter og at alle opplysninger som kan ha innvirkning på saken er med.
  4. Klagen skal være undertegnet av den som sender inn klagen

Når vi mottar en klage gjør vi først en ny vurdering av saken. Dersom vi endrer vårt tidligere vedtak vil saken avsluttes og klager vil motta nytt vedtak. Dersom vi opprettholder vårt tidligere vedtak vil saken oversendes Medietilsynet for endelig avgjørelse. Du kan ikke klage på Medietilsynets vedtak. Når vi sender saken til Medietilsynet, sender vi også en kopi til klager.