NRK TV i utlandet

Hvordan se NRK TV i EU-land?

Alle distributører som nå tilbyr portabilitet inkluderer også NRKs live-kanaler. Det vil si at NRK kan sees i EU-land dersom en har et abonnement hos en distributør som tilbyr dette. Du bør selv sjekke med den TV-distributøren du har avtale med om de understøtter ordningen.

Merk at denne muligheten så langt kun gjelder så lenge du har abonnement hos en distributør i Norge, har bostedsadresse i Norge og er kun ment for de som er på reise. Så langt vi kan forstå gjelder denne muligheten kun strømming.

NRK jobber i disse dager med å kartlegge hva som skal til for å kunne tilby kanalene og tilbudet i NRKTV-appen også i utlandet. Dette arbeidet er pågående. Kompleksitet knyttet til autentisering av bruker, innlogging og geografisk avgrensing av utspillingen vil avgjøre om og eventuelt når NRK selv kan tilby en slik funksjonalitet.