NRK TV i utlandet

Hva sier regelverket om bruk av NRK TV på reise i EØS land?

I 2017 bestemte EU at kunder på reise skulle ha mulighet til å benytte sine strømmeabbonnementer også utenfor eget land (såkalt portabilitet). EU forordninga om portabilitet er bare påkrevd for betalingstjenester. NRK TV er ikke en betalt strømmetjeneste, men NRK har allikevel besluttet å tilby alt innhold innenfor EØS, mot at publikum identifiserer seg og bekrefter at de er bosatt i Norge.

Løsningen for dette er under utvikling og vil bli gjort tilgjengelig for publikum på utvalgte plattformer fortløpende fra medio desember 2019. Vi har valgt å prioritere de enhetene som publikum stort sett har med seg på reise. I første omgang gjelder dette nettsidene til NRK TV, Android- og Apple-apper på mobil og nettbrett samt Apple TV 4 og nyere. Android TV kommer med funsjonaliteten våren 2020.

Publikum som reiser i et EØS-land, og forsøker å strømme et program med rettighetsbegrensninger, får beskjed om å logge inn som NRK-bruker for å bekrefte at en er bosatt i Norge. Vi har valgt å benytte eID som verifikasjonsmetode (herunder minID, bankID, m.fl) da ingen av de andre metodene EU forordningen foreslår var hensiktsmessige for NRK.

NRK lagrer ikke fødselsnummer og det er ingen betaling involvert. En kan kun verifisere én bruker av gangen, og en har plikt til å fjerne bekreftelsen dersom en flytter ut av Norge.

Tilgang til vårt innhold i EØS er basert på en EU forordning. I forordningen er en persons rett til dette basert på vedkommendes bostedsstat, og er ikke knyttet til medborgerskap eller skatteplikt. En forordning må gjennomføres ordrett, uten nasjonale tilpasninger eller endringer. Det betyr at selv om man betaler skatt i Norge, men har faktisk og varig bosted i annen stat, vil man ikke omfattes av retten til den norske portabiliteten, som i dette tilfellet er NRK TV utenfor Norge.

Derimot vil man ha rett til tjenesten som tilbys innenfor den stat der man har sin faktiske og varige bosted, forutsatt at det er en stat innenfor EU/EØS. Forordningen gir bare rett til tilgang på tjenesten innenfor EU/EØS.

Oppdatert 28.02.2020