Endringer

Her finner du svar på hvordan du kan gjøre endringer på lisensen

Kan jeg melde endring på noen andres lisens?

Eventuelle endringer eller innsigelser på en lisens må meldes av den lisensregistrerte selv. Unntak kan gjøres ved skriftlig fullmakt.

Fullmakten må inneholde navn, lisensnummer og underskrift av den lisensregistrerte og navn på den det gis fullmakt til.

Dette skjema kan benyttes.