Aktuelt

Her finner du svar på det som er aktuelt for øyeblikket

Krav overført Statens innkrevingssentral

Dersom varsel om inkasso med betalingsfrist 23.10.2019 ikke har blitt betalt er kravet oversendt Statens innkrevingssentral for videre innkreving. I forbindelse med overføringen påløper det omkostninger kr 1.150,-.

Vi innvilger ikke betalingsutsettelse/avdragsordning når begjæring om tvangsinndrivelse er sendt Statens innkrevingssentral.

Når krav oversendes Statens innkrevingssentral vil du motta forhåndsvarsel om utlegg. Hvis kravet ikke blir betalt vil det bli avholdt utleggsforretning og du risikerer tvangsinnkreving med påfølgende betalingsanmerkning.

For mer informasjon om tvangsinnkreving: Se Statens innkrevingssentrals nettside om innkreving av NRKs krav.

Fakta om for sen betaling

Dersom du ikke har betalt innen forfall vil du motta purring ca. en måned etter forfall. Du må da betale tilleggsavgiften og den ubetalte lisensen.

Dersom purringen ikke blir betalt innen forfall vil du motta varsel om inkasso.

Dersom du fortsatt ikke betaler vil kravet bli oversendt Statens innkrevingssentral som namsmyndighet for tvangsinndrivelse ved trekk i lønn eller trygd. Ved tvangsinndrivelse vil det påløpe ekstra omkostninger.

For mer informasjon se: