Aktuelt

Her finner du svar på det som er aktuelt for øyeblikket

Lisensen avvikles

Som du kanskje vet, finansieres NRK fra 1. januar 2020 over statsbudsjettet.

Du trenger ikke selv si opp lisensen. Etter siste lisensinnbetaling i 2019 vil du ikke motta nye fakturaer fra oss. (Så fremt du ikke har ubetalte krav)

Dersom du har utestående krav fra tidligere terminer vil du motta en purring i uke 3.

Dersom du har mottatt begjæring om utlegg fra Statens innkrevingssentral må også dette betales fullt ut før din lisens kan avsluttes. Du kan selv sjekke status på krav hos Statens innkrevingssentral her.
Fra mars 2020 vil alle utestående krav på lisens fra tidligere terminer overføres Statens innkrevingssentral som fortsetter innkreving.

Les mer om ny finansiering av NRK her

Oppdatert 06.01.2020