Hopp til innhold

Tilgjengelighet

Tegnspråk

Nyheter om tegnspråk →

Lydtekst

Synstolking

Teksting

Hva må NRK tekste?
  • Myndighetene krever at alle ferdigproduserte programmer, og alle programmer i tidsrommet 18.00 til 23.00 skal tekstes dersom det er teknisk og praktisk mulig. Les mer om kravene hos Medietilsynet
  • I tillegg til kravet direktetekster NRK en del nyhetssendinger på dagtid, Kveldsnytt i ukedagene, og enkelte store nyhets- og sportsbegivenheter

Alle TV-distributører skal tilby teksting

  • Alle TV-distributører i Norge er pålagt å tilby «teksting for hørselshemmede»
  • TV-apparater som er kjøpt eller tatt med fra utlandet støtter ikke alltid norsk teksting for hørselshemmede

Lydteksting

Oppdatert 02.10.2020

Nett og mobil

Hørbarhet

  • Det er i dag rundt 800.000 hørselshemmede i Norge. Og vi ser at nordmenn ofte bruker innholdet vårt i mer støyende omgivelser enn i en dagligstue. Det er derfor viktig for oss å jobbe med hørbarhet slik at så mange som mulig oppfatter talen i våre programmer.
  • I tillegg følger vi med på den teknologiske utviklingen. Vi håper at vi i fremtiden kan gi publikum muligheten til selv å tilpasse lydbildet når de bruker NRK-TV.
  • Hvis du opplever at et program har dårlig hørbarhet, kontakt tilgjengelighetssjef Siri Antonsen på siri.antonsen@nrk.no eller ring 91866077.
  • Se også våre retningslinjer for produksjon av god og hørbar lyd

Brukerråd

Et eget brukerråd gir gode råd og innspill til hvordan tilgjengeligheten til NRKs innhold kan bli bedre for personer med ulik funksjonshemming. Se: Dette er NRKs brukerråd.