Teksting

Hva er kravene til teksting?

Hva er kravene til teksting?

  • Myndighetene krever at alle ferdigproduserte programmer, og alle programmer i tidsrommet 18.00 til 23.00 skal tekstes dersom det er teknisk og praktisk mulig.
  • Les mer om kravene hos Medietilsynet: http://www.medietilsynet.no/mediebransjen/tv_bestillingstjenester/
  • I tillegg til kravet direktetekster NRK en del nyhetssendinger på dagtid og Kveldsnytt i ukedagene. Vi direktetekster også enkelte store nyhets- og sportsbegivenheter.

Alle TV-distributører skal tilby teksting

  • Alle TV-distributører i Norge er pålagt å tilby «teksting for hørselshemmede». TV-apparater som er kjøpt eller tatt med fra utlandet støtter ikke alltid norsk teksting for hørselshemmede.

Lydteksting