Hopp til innhold

Tilgjengelighet

Tegnspråk

Nyheter om tegnspråk →

Lydtekst

Synstolking

Teksting

Hva må NRK tekste?
  • Myndighetene krever at alle ferdigproduserte programmer, og alle programmer i tidsrommet 18.00 til 23.00 skal tekstes dersom det er teknisk og praktisk mulig. Les mer om kravene hos Medietilsynet
  • I tillegg til kravet direktetekster NRK en del nyhetssendinger på dagtid, Kveldsnytt i ukedagene, og enkelte store nyhets- og sportsbegivenheter

Alle TV-distributører skal tilby teksting

  • Alle TV-distributører i Norge er pålagt å tilby «teksting for hørselshemmede»
  • TV-apparater som er kjøpt eller tatt med fra utlandet støtter ikke alltid norsk teksting for hørselshemmede

Lydteksting

Oppdatert 02.10.2020

Nett og mobil

Hørbarhet

  • Det er i dag rundt 800.000 hørselshemmede i Norge. Og vi ser at nordmenn ofte bruker innholdet vårt i mer støyende omgivelser enn i en dagligstue. Det er derfor viktig for oss å jobbe med hørbarhet slik at så mange som mulig oppfatter talen i våre programmer.
  • I tillegg følger vi med på den teknologiske utviklingen. Vi håper at vi i fremtiden kan gi publikum muligheten til selv å tilpasse lydbildet når de bruker NRK-TV.
  • Hvis du opplever at et program har dårlig hørbarhet, kontakt tilgjengelighetssjef Siri Antonsen på siri.antonsen@nrk.no eller ring 91866077.
  • Se også våre retningslinjer for produksjon av god og hørbar lyd