Aktuelt

Her finner du svar på det som er aktuelt for øyeblikket

Hva er reglene for privatlisens i 2019?

Kringkastingsavgiften, også kalt lisensen, er en offentlig avgift for alle som har en TV og/eller digital dekoder i bruk. Det vil si både de som eier, leier eller låner slikt utstyr. Du er selv ansvarlig for å melde fra om at du har TV og/eller digital dekoder i bruk.

Lisensen gjelder for personen den er registrert på, ikke for adressen. Du kan ha flere TV-er på samme lisens så lenge de brukes av deg, din ektefelle/samboer og hjemmeboende barn som blir forsørget. Lisensen vil også dekke TV-er du har i hytte, campingvogn, fritidsbåt eller lignende.

Andre i husstanden, for eksempel barn over 18 år, som forsørger seg selv skal betale egen lisens dersom de har egen TV i bruk. Hvis man har skattbar inntekt, trygd eller studielån regnes man som selvforsørget.

Du må betale lisens uansett hvilket TV/tuner du har, hvilke kanaler du har tilgang på eller hvilke program du velger å se på. Dette gjelder også dersom du har TV som benyttes som dataskjerm, til å spille TV-spill og lignende. Eksempler på utstyr du må betale lisens for er TV, dekoder, tuner og pc med TV-kort.

Vær oppmerksom på at fra og med 01.01.2020 avvikles lisensen. Les mer her

Oppdatert 04.12.2019