Hopp til innhold

NRK.no

Generelt

Hvordan lagre artikler jeg vil lese senere?
  • For å kunne lagre artikler må du være logget inn. Har du ikke skaffet deg en NRK-bruker ennå, gå til innlogging.nrk.no/bruker for å registrere deg.
  • Når du er innlogget og er inne i en artikkel vil du se et bokmerkeikon til venstre for brødteksten (på desktop) eller øverst til høyre under ingressbildet (på mobil). Når du klikker på dette ikonet blir artikkelen lagret. Du blir værende i artikkelen.
  • For å finne igjen artikler du har lagret klikker du på navnet ditt øverst til høyre. Da kommer du til nrk.no/minside/statistikk. Klikk på overskriften «Favoritter» for å se listen over lagrede artikler. Du kan fjerne saker fra listen ved å klikke på bokmerkeikonet igjen .
Oppdatert 12.11.2021

Nyhets-appen

Min profil

Falske NRK-sider


Oppdatert 17.02.2022