NRKs gamle stadnamnarkiv

Tidleg på 1960-talet vart det oppretta eit eige stadnamnarkiv for NRK med rundt 2000 kartotekkort for uttale av stadnamn i Noreg. Vi veit diverre ikkje kven som har laga arkivet, men det er tydeleg at det har vore fagpersonar (truleg frå Universitetet i Oslo) i biletet. Korta brukar den gamle kommunestrukturen frå før 1964, så vi går ut frå at arkivet er laga på tidleg 1960-tal, eventuelt på seint 1950-tal. Dei gamle kartotekkorta er gjeve som gåve til Universitetet i Oslo (stadnamnsamlingane), og digitale kopiar er sendt til Statens kartverk.

Ver merksam på at uttale av stadnamn kan endre seg over tid; dobbeltsjekk med Norsk stadnamnleksikon

Sjå uttaleforklaring