Hopp til innhold

Prosjekt nytt hovedkontor

Her finner du spørsmål og svar knyttet til arbeidet med å etablere et nytt hovedkontor for NRK i hovedstadsområdet.

Vil et salg av Marienlyst dekke alle kostnadene med flytting og nybygg?

Svar:  Det vil avhenge av markedet og hvor stor andel boliger som kan bygges på Marienlyst. Men det er også andre faktorer i regnestykket, blant annet vil driftskostnadene i et nytt bygg være vesentlig lavere enn de vi har på Marienlyst i dag.

Oppdatert 17.02.2022

Oppdatert 03.03.2021