Norsk rikskringkasting AS (NRK) fyller viktige sosiale, kulturelle og demokratiske behov i det norske samfunnet gjennom innhold på nett, TV og radio. Lær om NRKs publikumstilbud, oppdrag og rolle.
Finn ut hvordan du kan kontakte oss og få hjelp med det du lurer på.

Aktuelt