← Eksternavdelingen

Få tilgang til arkivmateriale fra NRK

English

NRKs arkiver inneholder mer enn 100.000 timer video, lyd og foto innen alt fra historiske til nåtidens begivenheter og hendelser, samlet av Norges beste journalister og fotografer. Du kan kjøpe eller vise NRK-innhold med litt forskjellige vilkår for forskjellig bruk.

Arkivmateriale kan gjøres tilgjengelig for alle andre TV-selskaper, produsenter, produksjonsselskaper, reklame- og multimediebyråer i inn- og utland. Vi dekker også andre bedrifters behov for innslag til ulik bruk, og tilbyr lyd, video og stillbilder til bruk for museer, bibliotek, organisasjoner mfl. Vi søker frem klippene, sjekker rettigheter, foretar etiske vurderinger og kopierer til egnet format.

Du kan benytte NRK-innhold, etter avtale med oss om bruksformål og ved tydelig NRK-kreditering. Du må selv klarere bruk med eventuelle andre rettighetshavere enn NRK. Pris baseres på visningssted, rettighetsperiode, antall visninger ol.

Jeg ønsker å benytte spesifikt program/klipp
 1. Kontakt innholdssalg@nrk.no og beskriv så godt du kan:
  • Hvilket innhold ønsker du benytte?
  • Hvilke kanaler skal innholdet vises/publiseres i og i hvilke land?
  • Hvor lenge skal innholdet være tilgjengelig/antall visninger?
  • Usikker på eksakt klipp/trenger info før bestilling? Ring oss på 23 04 20 30 
 2. Vi søker frem klippene og kopierer til ønsket format
Jeg vil søke selv i NRK-arkivet
 1. Du kan leie påsynsrom hos NRK for å søke i våre arkiver
 2. Kontakt innholdssalg@nrk.no

Egenprodusert, allerede publisert NRK-innhold deles med alle redaktørstyrte journalistiske norske medier, som er en del av Norsk Presseforbund og/eller er omfattet av medieansvarsloven (Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier), som publiserer for et norsk publikum på en norsk plattform, dersom medvirkende ikke har reservert seg, og delingen ikke svekker fri konkurranse. NRK deler også innhold med medier som produserer og leverer innhold til mediehus som er omfattet av medieansvarsloven, og/eller er medlem av Norsk Presseforbund. Ved deling av innhold fra NRKs arkiver betales det ikke for bruk, kun for vårt arbeid og uthenting og klargjøring.

Bestill innhold til mediehus
 1. Kontakt innholdssalg@nrk.no og beskriv så godt du kan:
  • Hva ønsker du eksakt av lyd/bilde?
  • Hvordan skal materialet brukes? (i hvilken produksjon/på hvilke plattformer) 
  • Hvem er lisenstaker (navn på firma/kontaktperson/kontaktdetaljer) 
 2. Usikker på hva du trenger før bestilling? Ring oss på 23 04 20 30 
 3. Du må avklare rettigheter dersom materialet inneholder grafikk, musikk, medvirkende e.l. fra tredjeparter
 4. NRK skal krediteres tydelig – helst med NRK-logo
 5. Våre priser:
  • Research/administrasjon: 750,- pr. time
  • Utkopiering/teknikk/levering; 1800,- pr. time (minstepris 1300,- for 1/2 time)
  • Prisene er eks. mva

Rutiner for produsenter med publiserings- og investeringsavtale med arkivtilgang.

Arkivtilgang skal være avtalefestet

Hvis dette ikke har vært diskutert tidligere i prosessen og ikke er dekket av hovedavtalen, så ta kontakt med Kontrakt og forhandling: kontraktseksjonen@nrk.no. De vil i samråd med Prosjektredaktør sette opp en tilleggsavtale for dette.

Research og all utkopiering av materiale skal skje via Innholdssalg

Ta kontakt på e-post innholdssalg@nrk.no, eller telefon 23 04 20 30 . Produsent vil da få tildelt en saksbehandler som følger prosjektet.

Premisser og vilkår

Innholdssalg går gjennom premisser og vilkår så alle parter er enige tidlig i prosjektet.

Produsent betaler for tjenester utført av Innholdssalg: Research, administrasjon, tekniske kostnader for utkopiering og levering.

Produsenter med publiserings- og investeringsavtale kan benytte påsynsrommet kostnadsfritt. Plass må reserveres på forhånd ved å kontakte saksbehandler.

Det er ikke tillatt å koble eksternt utstyr til NRKs utstyr på påsynsrommet, filme eller fotografere fra skjermene som står der.

Innholdssalg skal ha/tar ansvar for:

 • Å kontrollere alt arkivmateriale for eksterne rettigheter og vurderer etiske/redaksjonelle hensyn m.h.t. bruk.
 • Kontroll med alt arkivmateriale som sendes ut av huset, og alt må derfor bestilles i hht. denne instruksen.
Research

I påsynsrommet har man tilgang til NRKs interne arkiver: Potion, Radioarkivet og Bildearkivet.

Utenfor huset har man tilgang på tv.nrk.no og radio.nrk.no samt på Nasjonalbiblioteket.

Opplæring og støtte underveis blir gitt av saksbehandler i Innholdsalg.

Levering og formater

Innholdssalg leverer filer via NRKs ftp-server. Ved behov for minnepinne eller ekstern harddisk kjøpes det til selvkost av Innholdssalg. Av hensyn til IT-sikkerhet kan NRK ikke ta imot eksterne minnepinner/harddisker.

Påsynsfiler basert på filnavn og tidskode for bruk til research og grovklipp kommer i H264, i lav oppløsning og med vannmerke.

Fullkvalitet leveres i MXF format og i den oppløsning og kompresjon som finnes i NRKs arkiv. Produsenten må selv sørge for eventuell konvertering til annet format.

Rutiner for produsenter med publiseringsavtale.

Arkivtilgang skal være avtalefestet

Hvis dette ikke har vært diskutert tidligere i prosessen og ikke er dekket av hovedavtalen, vil NRKs forhandler lage en tilleggsavtale.

Research og all utkopiering av materiale skal skje via Innholdssalg

Ta kontakt på e-post innholdssalg@nrk.no, eller telefon 23 04 20 30 . Produsent vil da få tildelt en saksbehandler som følger prosjektet.

Premisser og vilkår

Innholdssalg går gjennom premisser og vilkår så alle parter er enige tidlig i prosjektet.

Produsent betaler for tjenester utført av Innholdssalg: Research, administrasjon, tekniske kostnader for utkopiering og levering, leie av påsynsrom.

Påsynsrom må reserveres på forhånd ved å kontakte saksbehandler hos NRK Innholdssalg.

Det er ikke tillatt å koble eksternt utstyr til NRKs utstyr på påsynsrommet, filme eller fotografere fra skjermene som står der.

Innholdssalg skal ha/tar ansvar for:

 • Å kontrollere alt arkivmateriale for eksterne rettigheter og vurderer etiske/redaksjonelle hensyn m.h.t. bruk.
 • Kontroll med alt arkivmateriale som sendes ut av huset, og alt må derfor bestilles i hht. denne instruksen
Research

I påsynsrommet har man tilgang til NRKs interne arkiver: Potion, Radioarkivet og Bildearkivet.

Utenfor huset har man tilgang på tv.nrk.no og radio.nrk.no samt på Nasjonalbiblioteket.

Opplæring og støtte underveis blir gitt av saksbehandler i Innholdsalg.

Research gjøres primært av produsent, med bistand fra saksbehandler. Lever bestilling til Innholdssalg, så diskuterer vi mest effektiv fremgangsmåte.

Mer at dersom produksjonen skal videreselges/benyttes utover NRKs ervervede rettigheter, så vil det utløse et behov for ekstra lisensiering og et lisensieringsvederlag.

Levering og formater

Innholdssalg leverer filer via NRKs ftp-server. Ved behov for minnepinne eller ekstern harddisk kjøpes det til selvkost av Innholdssalg. Av hensyn til IT-sikkerhet kan NRK ikke ta imot eksterne minnepinner/harddisker.

Påsynsfiler basert på filnavn og tidskode for bruk til research og grovklipp kommer i H264, i lav oppløsning og med vannmerke.

Fullkvalitet leveres i MXF format og i den oppløsning og kompresjon som finnes i NRKs arkiv. Produsenten må selv sørge for eventuell konvertering til annet format.

Skoler kan vise undervisningstilpasset innhold fra nrk.no/skole uten avtale. Dersom dere har Norwaco-avtale kan AV-sentralen kontaktes for kopi av ferdig rettighetsklarert materiale til undervisningsbruk. Innhold til dokumentasjon / forskning kan bestilles via Nasjonalbiblioteket eller ditt lokale bibliotek.

Spørsmål? Kontakt innholdssalg@nrk.no

Savner du et NRK-øyeblikk eller program? Store deler av våre arkiv er tilgjengelig på tv.nrk.no og radio.nrk.no – se spesielt A-Å-liste for TV og A-Å-liste for Radio. Ønsker du kopi av et program, kan dette bestilles:

Bestill innhold privat
 1. Kontakt info@nrk.no og beskriv:
  • Hvilket innhold ønsker du?
   TV: 400,- per program fra tv.nrk.no
   Radio: 300,- per program radio.nrk.no
  • Hvilken sammenheng skal det benyttes?
 2. Du vil motta en kopi – denne kan ikke videresendes, publiseres på offentlige plattformer som Facebook/You Tube o.l., eller brukes i kommersiell sammenheng.
 3. Vil du publisere på offentlige plattformer, eller bruke klipp i kommersiell sammenheng? Kontakt innholdssalg@nrk.no