Hopp til innhold

Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet er et rådgivende, offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om tilbudet til publikum. Rådet er publikums forlengede arm. Er du misfornøyd med noe NRK tilbyr, kan du klage til Kringkastingsrådet. Rådet møtes seks til åtte ganger i året. Se også Kringkastingsrådets historie.

Hvem sitter i Samisk programråd?

Et eget Samisk programråd uttaler seg om NRKs samiske programtilbud. Lederen for Samisk programråd er fast medlem i Kringkastingsrådet. Det er Sametingsrådet som oppnevner medlemmene av det samiske programrådet.

Rådet skal følge med på og vurdere det samiske programtilbudet fra NRK.

Programrådet har ingen myndighet til å overprøve de beslutninger som sjefen i NRK Sápmi tar i programpolitiske spørsmål. Men rådet har både rett og plikt til å gi råd om hvordan de som lytternes, seernes og lesernes representanter mener programtilbudet kan styrkes og forbedres.

Rådet har ellers anledning til å ta opp alle saker som de selv mener vedrører NRK.

Sámi prográmmaráđđi
Sáme prográmmaráde
Saemien programmeraerie
Sami program council 2018-2021:

  • Alice Marie Jektevik – jođiheaddji/leder.
  • Elizaveta Musjél – pers. várrelahttu/pers. vara.
  • Klemet Erland Hætta – lahttu/medlem.
  • Anne Maret Sara – pers. várrelahttu/pers. vara.
  • Thomas Erik Lyngman Gælok – lahttu/medlem.
  • Unni Fjellheim – pers. várrelahttu/pers. vara.
  • Jørn Are Gaski – lahttu/medlem.
  • Torill Olsen – pers. várrelahttu/pers. vara.

Kontakt

Oppdatert 24.11.2021

Aktuelt