Hopp til innhold

Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet er et rådgivende, offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om tilbudet til publikum. Rådet er publikums forlengede arm. Er du misfornøyd med noe NRK tilbyr, kan du klage til Kringkastingsrådet. Rådet møtes seks til åtte ganger i året. Les alt om Kringkastingsrådet.

Hvem sitter i Samisk programråd?

Et eget Samisk programråd uttaler seg om NRKs samiske programtilbud. Lederen for Samisk programråd er fast medlem i Kringkastingsrådet. Det er Sametingsrådet som oppnevner medlemmene av det samiske programrådet.

Rådet skal følge med på og vurdere det samiske programtilbudet fra NRK.

Programrådet har ingen myndighet til å overprøve de beslutninger som sjefen i NRK Sápmi tar i programpolitiske spørsmål. Men rådet har både rett og plikt til å gi råd om hvordan de som lytternes, seernes og lesernes representanter mener programtilbudet kan styrkes og forbedres.

Rådet har ellers anledning til å ta opp alle saker som de selv mener vedrører NRK.

 • Jođiheaddji / Leder: Svein Oddvar Leiros
 • Pers. Várrelahttu / Pers. Vara: Ole Muosát
 • Lahttu / Medlem: Saia Marilena Stueng
 • Pers. Várrelahttu / Pers. Vara: Kirsti Guvsám
 • Lahttu / Medlem: Vendla Katrin Nielsen
 • Ina-Theres Sparrok
 • Lahttu / Medlem: Jon Isak Lyngman Gælok
 • Pers. Várrelahttu / Pers. Vara: Unni Fjellheim
 • Lahttu / Medlem: Aslak Heika Hætta Bjørn
 • Pers. Várrelahttu / Pers. Vara: Brita Julianne Skum

Kontakt

 • Samisk programråd kan kontaktes via NRK Sápmi i Kárášjohka/Karasjok.
 • Postadresse: NRK Sápmi, Mari Boine geaidnu 12, 9730 Kárášjohka/Karasjok.
  Telefon: 78 46 92 00. E-post: samiskprogramrad@nrk.no.
 • Mer info på samisk, norsk og engelsk: Sámi prográmmaráđđi
Oppdatert 04.03.2022

Aktuelt


Oppdatert 08.02.2022