← Kontakt

Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet er et rådgivende, offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om tilbudet til publikum. Rådet er publikums forlengede arm. Er du misfornøyd med noe NRK tilbyr, kan du klage til Kringkastingsrådet. Rådet møtes seks til åtte ganger i året. Les alt om Kringkastingsrådet

Hvordan behandler Kringkastingsrådet mine opplysninger?

Vi behandler personopplysninger for å kunne behandle og svare på din henvendelse til Kringkastingsrådet. Til dette arbeidet trenger vi ditt navn og din e-postadresse. Du kan også lese mer om behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring.

Utlevering av opplysninger

 • NRK og Kringkastingsrådet er omfattet av offentleglova. Det betyr at din henvendelse kan bli gjenstand for innsyn fra media, forskere med flere. Ved krav om innsyn utleveres henvendelsens innhold.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene?

 • Vi skal ikke lagre opplysninger om deg lenger enn det som er nødvendig.
 • Samtidig er NRK og Kringkastingsrådet omfattet av arkivforskriften, og vi må derfor journalføre din henvendelse.

Trekke henvendelsen

 • Du kan trekke henvendelsen din fra behandling ved å kontakte ved å sende en e-post til erik.skarrud@nrk.no
 • Vi gjør oppmerksom på at vi journalfører henvendelser fortløpende.
 • Det betyr at dine personopplysninger vil fremgå av journalen også etter at du har trukket din henvendelse fra behandling i Kringkastingsrådet.

Hva skjer med min henvendelse?

 • Din henvendelse blir lagt inn i dokumentene til neste møte. Hvis det er mindre enn to uker til møtet blir trolig henvendelsen liggende over til møtet etter førstkommende.
 • Alle henvendelser som kommer til Kringkastingsrådet blir videresendt til alle medlemmer i rådet og til ledelsen i NRK. En del av henvendelsene blir besvart av NRK. Ikke alle henvendelser blir diskutert i plenum under møtene i rådet, men alle blir henvendelser blir lest av rådet.
 • Rådet kan både ta opp saker på eget initiativ, behandle innsendte klager og drøfte saker som kringkastingssjefen legger fram for rådet.

Ikke PFU-saker

 • I mandatet til Kringkastingsrådet er det presisert at rådet ikke er et presseetisk organ og det skal ikke behandle etikk i redaksjonelle saker. Rådet skal heller ikke behandle saker som er meldt til Pressens faglige utvalg (PFU).

Andre henvendelser til NRK

 • Andre henvendelser, tilbakemeldinger, ris, ros eller konkrete spørsmål knyttet til NRKs programmer eller tilbud kan rettes til NRKs Publikumsservice.
Hvem sitter i Kringkastingsrådet?

Kringkastingsrådet består av 14 medlemmer med personlige varamedlemmer. Stortinget oppnevner ti medlemmer, hvorav ett medlem er lederen av Samisk programråd. Kongen i statsråd oppnevner fire medlemmer, deriblant leder og nestleder. Medlemmenes funksjonstid er fire år.

Kringkastingssjefen og andre fra NRKs ledelse deltar på rådets møter.

Kringkastingsrådet 2022 – 2025:

Oppnevnt av Kongen i statsråd:

 • Leder: Snorre Serigstad Valen, Trondheim
 • Varamedlem: Bård Borch Brøndlund Michalsen, Harstad
 • Nestleder: Vilde Schanke Sundet, Oslo
 • Varamedlem: Hilde Kristin Dahlstrøm, Grimstad
 • Medlem: Luqman Wadood, Stavanger
 • Varamedlem: Steffen Tomt, Oslo
 • Medlem: Sumaya Jirde Ali,
 • Varamedlem: Cora Alexa Døving, Oslo

Oppnevnt av Stortinget:

 • Medlem: Tove Karoline Knutsen, Tromsø
 • Varamedlem: Ingalill Olsen; Havøysund
 • Medlem: Martin Henriksen, Jessheim
 • Varamedlem: Abdullah Alsabeehg, Oslo
 • Medlem: Stine Renate Håheim, Oslo
 • Varamedlem: Harald Furre, Kristiansand
 • Medlem: Trude Drevland, Bergen
 • Varamedlem: Kent Gudmundsen, Bærum
 • Medlem: Gunn Cecilie Ringdal, Lier
 • Varamedlem: Gunnar Kvassheim, Egersund
 • Medlem: Jan Bøhler, Oslo
 • Varamedlem: Ida Stuberg, Inderøy
 • Medlem: Anne Toril Eriksen Balto, Karasjok
 • Varamedlem: Nora Celine Warholm Essahli, Oslo
 • Medlem: Anders Anundsen, Larvik
 • Varamedlem: Jøran Kallmyr, Drøbak
 • Medlem: Akhtar Chaudhry, Bergen
 • Varamedlem: Guri Idsø Viken, Tvedestrand
 • Medlem: Svein Oddvar Leiros, (Samisk programråd)
 • Varamedlem: Saia Marilena Stueng (Samisk programråd)

Lederen i Samisk programråd (utnevnes av Sametinget) er fast medlem i rådet og nestlederen er varamedlem.

Hvem sitter i distriktsprogramrådene?

Distriktsprogramrådene er lokale kringkastingsråd rundt om i landet. På samme måte finnes det et samisk programråd som er et kringkastingsråd for alt samisk innhold.

Det er lovbestemt at NRK skal ha et sentralt kringkastingsråd, lokale råd og et eget samisk programråd.

Mens det sentrale kringkastingsrådet har som oppgave å se på det totale NRK-tilbudet, følger de lokale rådene med på tilbudet fra det enkelte distriktskontor, og det samiske følger med på NRKs samiske tilbud.

Det er kringkastingsloven som sier at det skal være lokale råd og et samisk råd som følger NRK. Medlemmene av distriktsprogramrådene blir oppnevnt av fylkestinget(ene), som det enkelte distriktskontor sogner, til for fire år om gangen. Det samiske programrådet blir oppnevnt av Sametinget.

Les mer:

Henvend deg til ditt distriktskontor for å få vite hvordan du kommer i kontakt med programrådet.

Hvem sitter i Samisk programråd?

Et eget Samisk programråd uttaler seg om NRKs samiske programtilbud. Lederen for Samisk programråd er fast medlem i Kringkastingsrådet. Det er Sametingsrådet som oppnevner medlemmene av det samiske programrådet.

Rådet skal følge med på og vurdere det samiske programtilbudet fra NRK.

Programrådet har ingen myndighet til å overprøve de beslutninger som sjefen i NRK Sápmi tar i programpolitiske spørsmål. Men rådet har både rett og plikt til å gi råd om hvordan de som lytternes, seernes og lesernes representanter mener programtilbudet kan styrkes og forbedres.

Rådet har ellers anledning til å ta opp alle saker som de selv mener vedrører NRK.

 • Jođiheaddji / Leder: Svein Oddvar Leiros
 • Pers. Várrelahttu / Pers. Vara: Ole Muosát
 • Lahttu / Medlem: Saia Marilena Stueng
 • Pers. Várrelahttu / Pers. Vara: Kirsti Guvsám
 • Lahttu / Medlem: Vendla Katrin Nielsen
 • Ina-Theres Sparrok
 • Lahttu / Medlem: Jon Isak Lyngman Gælok
 • Pers. Várrelahttu / Pers. Vara: Unni Fjellheim
 • Lahttu / Medlem: Aslak Heika Hætta Bjørn
 • Pers. Várrelahttu / Pers. Vara: Brita Julianne Skum

Kontakt

 • Samisk programråd kan kontaktes via NRK Sápmi i Kárášjohka/Karasjok.
 • Postadresse: NRK Sápmi, Mari Boine geaidnu 12, 9730 Kárášjohka/Karasjok.
  Telefon: 78 46 92 00. E-post: samiskprogramrad@nrk.no.
 • Mer info på samisk, norsk og engelsk: Sámi prográmmaráđđi
Når er neste møte i Kringkastingsrådet?

Møter i 2023:

 • 26. januar
 • 9. mars
 • 20. april
 • 13. (seminar) og 14. juni. Karasjok
 • 21. september
 • 26. oktober
 • 30. november
Opptak og referat Kringkastingsrådet

Opptak siden 2013

 • I NRKs mediespiller ligger det opptak av møter i Kringkastingsrådet tilbake til 2013. For perioden 2003 – 2017 finnes det både skriftlig referat og opptak.
 • Fra 2018 ble de skriftlige referatene erstattet med kun opptak fra møtene.
 • Finn opptakene fra møtene i Kringkastingsrådet tilbake til 2013 her – tv.nrk.no/serie/kringkastingsraadet.

Referat 2003 – 2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

2010:

2009:

2008:

2007:

2006:

2005:

2004:

2003:

Aktuelt