Hopp til innhold

Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet er et rådgivende, offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om tilbudet til publikum. Rådet er publikums forlengede arm. Er du misfornøyd med noe NRK tilbyr, kan du klage til Kringkastingsrådet. Rådet møtes seks til åtte ganger i året. Les alt om Kringkastingsrådet.

Hvordan behandler Kringkastingsrådet mine opplysninger?

Vi behandler personopplysninger for å kunne behandle og svare på din henvendelse til Kringkastingsrådet. Til dette arbeidet trenger vi ditt navn og din e-postadresse. Du kan også lese mer om behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring.

Utlevering av opplysninger

 • NRK og Kringkastingsrådet er omfattet av offentleglova. Det betyr at din henvendelse kan bli gjenstand for innsyn fra media, forskere med flere. Ved krav om innsyn utleveres henvendelsens innhold.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene?

 • Vi skal ikke lagre opplysninger om deg lenger enn det som er nødvendig.
 • Samtidig er NRK og Kringkastingsrådet omfattet av arkivforskriften, og vi må derfor journalføre din henvendelse.

Trekke henvendelsen

 • Du kan trekke henvendelsen din fra behandling ved å kontakte kringkastingsradet@nrk.no
 • Vi gjør oppmerksom på at vi journalfører henvendelser fortløpende.
 • Det betyr at dine personopplysninger vil fremgå av journalen også etter at du har trukket din henvendelse fra behandling i Kringkastingsrådet.

Hva skjer med min henvendelse?

 • Din henvendelse blir lagt inn i dokumentene til neste møte. Hvis det er mindre enn to uker til møtet blir trolig henvendelsen liggende over til møtet etter førstkommende.
 • Alle henvendelser som kommer til Kringkastingsrådet blir videresendt til alle medlemmer i rådet og til ledelsen i NRK. En del av henvendelsene blir besvart av NRK. Ikke alle henvendelser blir diskutert i plenum under møtene i rådet, men alle blir henvendelser blir lest av rådet.
 • Rådet kan både ta opp saker på eget initiativ, behandle innsendte klager og drøfte saker som kringkastingssjefen legger fram for rådet.

Ikke PFU-saker

 • I mandatet til Kringkastingsrådet er det presisert at rådet ikke er et presseetisk organ og det skal ikke behandle etikk i redaksjonelle saker. Rådet skal heller ikke behandle saker som er meldt til Pressens faglige utvalg (PFU).

Andre henvendelser til NRK

 • Andre henvendelser, tilbakemeldinger, ris, ros eller konkrete spørsmål knyttet til NRKs programmer eller tilbud kan rettes til NRKs Publikumsservice.
Oppdatert 17.02.2022

Aktuelt


Oppdatert 08.02.2022