← NRK Normannsløkka

Hva skjer når?

Klikk på bildet for å forstørre kartet.
NRKs tomter i blå skravur

Arbeidet med reguleringsplanen for Normannsløkka startet i september 2022.  Hensikten med planarbeidet er å omregulere Ensjøveien 3-7 for å etablere NRKs nye hovedkontor. Varslet planområde som vist på kartet, er samtidig større enn NRKs tomt.

Sammen med Plan- og bygningsetaten i Oslo har vi utvidet planområdet. Hensikten er å ha et helhetlig blikk på utviklingen av Normannsløkka og sikre at NRKs nye hovedkontor blir godt integrert i byen rundt. Planarbeidet vil utforske tålegrensen for ny bebyggelse innenfor NRKs tomt og videre ha særlig fokus på å sikre gode forbindelseslinjer og byrom innenfor planområdet. Vi vil også utforske muligheten for ny kobling mellom Ensjø og Kampen park, over Gjøvikbanen.  
Rodeo arkitekter og Nordic office of Architecture bistår NRK i utvikling av reguleringsplanen.

Estimert planprosess fram mot 2026:

Fremdrift regulering
ProsessnavnForventet fremdrift
Planprogram fastsattJuni 2023
KonsekvensutredningerJuli 2023 – sommer 2024
Innsendelse av planforslag for behandling til Plan- og bygningsetatenAugust/september 2024
Behandling av planforslag og offentlig ettersynHøst 2024 – vinter 2025
Plan- og bygningsetaten mottar justert planforslag etter offentlig ettersynApril 2025
Plan- og bygningsetaten behandler justert planforslagMai – august 2025
Planforslag sendes til politisk behandlingSeptember 2025
Planforslaget vedtas i Oslo BystyreDesember 2025
Tidsangivelsene er tentative og vil bli justert ved behov


Vi legger opp til en åpen og inkluderende prosess, med ulike aktiviteter for medvirkning som en del av planprosessen. 

Siste artikler