← NRK Normannsløkka

Hva skjer når?

Klikk på bildet for å forstørre kartet.
NRKs tomter i blå skravur

Arbeidet med reguleringsplanen for Normannsløkka startet i september 2022.  Hensikten med planarbeidet er å omregulere Ensjøveien 3-7 for å etablere NRKs nye hovedkontor. Varslet planområde som vist på kartet, er samtidig større enn NRKs tomt.

Sammen med Plan- og bygningsetaten i Oslo har vi utvidet planområdet. Hensikten er å ha et helhetlig blikk på utviklingen av Normannsløkka og sikre at NRKs nye hovedkontor blir godt integrert i byen rundt. Planarbeidet vil utforske tålegrensen for ny bebyggelse innenfor NRKs tomt og videre ha særlig fokus på å sikre gode forbindelseslinjer og byrom innenfor planområdet. Vi vil også utforske muligheten for ny kobling mellom Ensjø og Kampen park, over Gjøvikbanen.  
Rodeo arkitekter og Nordic office of Architecture bistår NRK i utvikling av reguleringsplanen.

Estimert planprosess fram mot 2024

Klikk på bildet for å forstørre tidslinjen

Vi legger opp til en åpen og inkluderende prosess, med ulike aktiviteter for medvirkning som en del av planprosessen. 

Siste artikler