Her kommer NRKs nye hovedkontor

NRKs nye hovedkontor skal etableres på Normannsløkka i Oslo.
Tomta ligger sentralt til i skjæringspunktet mellom Ensjø,
Kampen og Tøyen i bydel Gamle Oslo.