← NRK Normannsløkka

Vår visjon for nytt hovedkontor

Sammen om et kreativt mediehus i verdensklasse

NRK skal samle alle som bor i Norge rundt felles opplevelser og bidra til at folk forstår samfunnet og hverandre bedre. For å lykkes, må NRK skape fantastisk innhold som blir valgt i konkurranse med det beste fra hele verden. Medieproduksjonen og folks mediebruk er veldig annerledes i dag enn da NRK etablerte seg på Marienlyst for over 80 år siden. Det stiller nye krav også til de fysiske rammene for NRKs virksomhet. Hensikten med et nytt hovedkontor er å styrke NRKs evne til å være en publisist og innholdsprodusent i verdensklasse. 

Med utgangspunkt i visjonen har vi pekt ut noen overordnede ambisjoner for det nye hovedkontoret.


Bærekraft og miljø  
NRKs nye hovedkontor skal være et foregangsprosjekt for bærekraft og miljø. Vi skal halvere NRKs klimaavtrykk innen 2030.


Åpenhet  
Det nye hovedkontoret skal oppleves som åpent og inviterende av ansatte, besøkende og naboer. 


Elastisitet i bygget
Det nye hovedkontoret skal kunne tilpasses endringer i NRKs behov for arealer på kort og lang sikt. ​ 


Fleksibilitet i bruk 
Nytt hovedkontor skal være en samhandlingsarena og tilrettelegge for at NRK er en attraktiv arbeidsplass og en samarbeidspartner i verdensklasse​.


Sikkerhet
NRK har formelle beredskapsforpliktelser. Dette stiller ekstra krav til sikkerhet. Samtidig skal sikringen av bygget legge til rette for størst mulig grad av åpenhet og tilgjengelighet.