←Eksternavdelingen

Eksterne produksjoner

Oversikt over alle sendte produksjoner fra frie norske produsenter fra 2009 til 2021.
Programmer som NRK kun har kjøpt visningsrett til er ikke tatt med.

Katalogen 2021
Katalogen 2020
Katalogen 2019
Katalogen 2018
Katalogen 2017
Katalogen 2016
Katalogen 2015
Katalogen 2014
Katalogen 2013
Katalogen 2012
Katalogen 2011
Katalogen 2010
Katalogen 2009